Учнівське самоврядування - як спосіб життя організації.

Самоврядування

 

Підвищення громадянської активності українського народу вимагає 

широких демократичних перетворень. Сьогодні особливо гостро 

постає питання демократизації нашого шкільного життя, об’єднання 

зусиль дорослих і дітей у вихованні підростаючого покоління.

Ефективність педагогічної взаємодії вчителя нашої школи та учнів залежить від того, 

наскільки останні набувають вмінь і навичок організаторів будь-якої діяльності, 

наскільки вміють знайти активну позицію, наскільки в них буде сформована 

соціальна активність і відповідальність. Отже, самоврядування можна розглядати як реальну демократію в дії.

Самоврядування є невід’ємною частиною системи самоврядування народу, яке все більше 

розвивається в нашій країні. Розвиток самоврядування в учнівському колективі як процесу 

залежності змісту діяльності від вимог суспільства є дуже важливим. Саме такий підхід актуальний сьогодні.

Створюючи систему учнівського самоврядування, 

ми ставимо перед собою такі завдання:

 

Через широко розвинену систему органів самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу суспільства

Зробити мету і завдання реформування виховної роботи особисто значущим для кожного з них;

Сформувати в учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму;

Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань;

Сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови;

 

Ознайомити учнів із різними демократичними здобутками, особливостями становлення демократії в Україні.


Основні сфери діяльності учнівського самоврядування:

 

1. Організаторська сфера
 
  1. Органторська діяльність педагогів (керівників) школи має на меті:

    • Впорядкувати роботу органів учнівського самоврядування (конкретних учнів, відповідальних за певний напрям роботи);

    • Надати їхній діяльності планомірного характеру;

 

2.  Комунікативна сфера
 
  1. Допомагати в організації діяльності.

    Налагодження педагогічних доцільних ділових між особистісних відносин між:

  • Педагогами-консультантами й учнями, відповідальними за певний напрямок роботи;

  • Педагогічними працівниками й учнями –керівниками органів учнівського самоврядування;

Педагогічним і учнівським колективами.

 

3.  Діагностична сфера

 

Педагогічні працівники школи мають здійснювати аналіз своєї щоденної діяльності в контексті   педагогічного управління учнівським самоврядуванням, виявлення успіхів та недоліків у роботі його органів.

 

Етапи розвитку шкільного самоврядування:

 

 

1.  Вивчення мети і змісту демократизації учнівського життя;

2. Вивчення рівня учнівського самоврядування (ступінь громадської активності учнів);

3. Планування та організація спільної роботи вчителів і учнів щодо формування демократичних відносин;

4. Забезпечення реальних прав і обов’язків учнів як важливого факту демократизації шкільного життя;

5. Гласність, створення атмосфери вільного висловлювання думки, різноманітні шляхи активізації співпраці як важлива умова демократизації;

6. Використання нестандартних форм виховної роботи;

 

7.  Органи самоврядування в системі освіти.    

Учнівська рада
Голова ради - Шовшка Богдана, -11 клас

Заступник - Круглякова Наталія, 11 клас

Секретар - Грига Христина, 10 клас

Рада навчання, дисципліни і порядку
Голова - Сакаль Іван 11 клас

Заступник - Белей Михайло
                  Координатори:
Белей Євген

Старостат 

Голова - Грига Дарина 
Заступник - Ковач Аліна
                Координатори:

Рада милосердя
Голова - Грига Вікторія 11 клас
Заступник - Сакаль Богдана 11 клас
                Координатори:

Рада інформації та просвіти

Голова - Куруц Ганна 10 клас
Заступник - Куруц Марина 10 клас
                   Координатори: Сможаник Ганна 9-Б

Рада дозвілля та спорту 

Голова -
Заступник -

                Координатори: